Pandemija virusa je otkrila koliko je vežbačima bitno vežbanje u teretani!

Vežbanje tokom pandemije